Hình ảnh hoạt động - Tham quan nông trại

Hình ảnh hoạt động - Tham quan nông trại

Để Quý khách hàng có thể hiểu thêm về nông nghiệp hữu cơ, đồng thời có thể tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng giữa người sản xuất-người tiêu dùng-nhà phân phối, chúng tôi luôn khuyến khích và luôn hoan nghênh Quý khách đến tham quan và trải nghiệm nông nghiệp hữu cơ tại hệ thống nông trường sản xuất cho chúng tôi. Đồng thời, quý khách có thể trực tiếp đến Công ty TNHH Rau Cười Việt Nhật để tham khảo quy trình sơ chế, đóng gói của chúng tôi.
Quý khách có thể đến bất cứ lúc nào quý khách muốn mà không cần phải thông báo trước. Tuy nhiên, nông trường Đơn Dương-Lâm Đồng nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa, nên quý khách đến huyện Đơn Dương thì gọi điện thoại cho Rau Cười, Rau Cười sẽ hướng dẫn chi tiết đường đi cho Quý khách.

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

nông trại rau sạch, rau hữu cơ không hóa chất, thực phẩm an toàn không biến đổi gen, rau cười việt nhật, ăn sạch sống khỏe

Mọi chi tiết về việc đặt hàng rau củ thực phẩm hữu cơ hoặc hợp tác xin liên hệ:

RAU CƯỜI VIỆT NHẬT

0909 141 798 (Ms. Lan)