Abc

Rau Nấu Canh Chua

150,000 VNĐ/KG

Tình Trạng : Còn Hàng

Chọn gói:

  • 200

Thông tin cần thiết


Thông tin sản phẩm

Rau Nấu Canh Chua của Nhà Rau Cười gồm có các loại sau:

+  Ngò gai

+  Bạc hà

+  Ngổ điếc

+ Lá giang

+ Trái đậu bắp

 ---Lá lốt, giá đậu xanh, me...(Nếu có)

Sản Phẩm Khác