Về chúng tôi

Tin tức cùng chủ đề

Kênh Phân Phối
Kênh Phân Phối 03-06-2019

<p><strong>RAU CƯỜI VIỆT NHẬT</strong> tự hào là đối tác chiến lược và nhà cung cấp độc quyền rau sạch hữu cơ tiêu chuẩn Nhật Bản cho hệ thống các siêu thị, cửa hàng. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối tại:</p> <p><a href="/kenh-phan-phoi/ar13.html"><span style="font-size:12px"><span style="color:#ff00cc"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Hệ thống Aeon: </span></strong></span><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,sans-serif">Xem danh sách cửa hàng </span></span></span></a></p> <p><a href="/kenh-phan-phoi/ar13.html"><span style="font-size:12px"><span style="color:#180587"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Hệ thống Family Mart: </span></strong></span><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,sans-serif">Xem danh sách cửa hàng </span></span></span></a></p> <p><a href="/kenh-phan-phoi/ar13.html"><span style="font-size:12px"><span style="color:#FA600D"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Hệ thống Coop Xtra: </span></strong></span><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,sans-serif">Xem danh sách cửa hàng </span></span></span></a></p> <p><a href="/kenh-phan-phoi/ar13.html"><span style="font-size:12px"><span style="color:#06D235"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Các cửa hàng thực phẩm sạch: </span></strong></span><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,sans-serif">Xem địa chỉ các cửa hàng </span></span></span></a></p> <p><a href="/kenh-phan-phoi/ar13.html"><span style="font-size:12px"><span style="color:#026F28"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Công ty TNHH Rau Cười Việt Nhật: </span></strong></span><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,sans-serif">Xem địa chỉ cửa hàng </span></span></span></a></p>

Đối tác
Đối tác 29-05-2019